• Александр Дрига

СЕКРЕТИ НАПИСАННЯ ДИПЛОМУ ПОЮРИСПРУДЕНЦІЇ


СЕКРЕТИ НАПИСАННЯ ДИПЛОМУ ПО

ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

За рік навчання у вищому навчальному закладі майбутній юрист здає по кожному

предмету з дюжини рефератів та звітів, а кожен курс закінчується захистом

курсової роботи на обрану ним тему. Але ніщо не може шокувати будь-кого

студента як словосполучення «захист диплома». Веселе студентське життя має

властивість закінчуватися та її кінцем по праву вважатимуться написання і захист

диплом. Написання диплома – це не що інше, як підбиття підсумків наукової

діяльності юриста час, який він присвятив вивченню правових наук.

Юрист - це насамперед оратор, а це означає, що при захисті диплома майбутній

юрист має показати все, потім він здатний в ораторському мистецтві. Адже не дарма

одним із предметів, який викладають під час навчання юриспруденції,

є ораторське мистецтво. Після випуску основною діяльністю юриста

є правильне та грамотне складання процесуальних документів (відповідей

державні органи, позовні заяви та інше), а це означає, що студент

має проявити себе і написання диплома. Все це зладжується в дуже

відповідальну роботу студента, який вибравши свій напрямок вправі, зобов'язаний

буде розкрити тему "від і до". Які ж секрети потрібно знати, щоб написання та

захист диплома з юриспруденції стали для студента не жахом, а цікавим та

захоплюючим процесом? Спробуймо розібратися разом.

Отже, декан входить до аудиторії та оголошує про те, що теми для захисту дипломної

Роботи вже готові та доступні в деканаті. Не можна гаяти час! За багато років

Навчання на юриста, студент повинен полюбити певні правові науки. Будь-

то цивільне право або адміністративне, або зовсім криміналістика.

Подумки студент повинен визначити для себе той предмет, на який він

готувався з особливим ентузіазмом. У кожному предметі є легші теми, а є

і складні та великі. Але і кожна з тем має свої позитивні нюанси.

Скажімо, є теми, які періодично піднімаються на юридичні

конференціях і мають широкий рівень обговорення, тобто на такі теми легше

знайти юридичну літературу, та й її актуальність буде дуже високою, що

приверне до себе особливий інтерес із боку комісії під час захисту. Але такі

теми велика рідкість. Зачату зустрічаються теми, думки на які доводиться

черпати виключно з визначень термінів та історичних факторів розвитку

тієї чи іншої правової науки. Прикладом може бути теми про загальні поняття

громадянського права або історичного становлення кримінального права.

І все ж, першим кроком у роботі над дипломом буде вибір теми та наукового

керівника. Вибір цей пов'язаний між собою, адже керівник, який є

викладачем криміналістики просто не зможе надавати вам потрібну

підтримки у темі про історію розвитку цивільної галузі права. Тому

зробіть правильний вибір. Тема має цікавити в першу чергу вас,

тому що зробивши вибір – дороги назад не буде.

Але навіть якщо студент вважає, що розкрити будь-яку тему цивільного права для

його буде не проблемою, але стосунки з викладачем за роки навчання не

склалися, не варто ризикувати. Потоваришувати з науковим керівником є

важным аспектом, потому что будущая предварительная оценка за диплом будет

напрямую зависеть от того, как он относится к студенту. Руководитель должен

увидеть, что студент заинтересован темой. Будучи будущим юристом, нужно войти в

роль и задавать все интересующие вопросы без исключения, чтобы понять тему

дипломного проекта. Студент этим убьет двух зайцев. Он поймет, что именно

руководитель будет требовать от него в итоговом результате и убедит

преподавателя в свой заинтересованности к его предмету.

Как известно, первым делом студент должен утвердить план дипломной работы с

научным руководителем. Нелишним будет предложить несколько вариантов плана

руководителю, тем самым показав свое видение на тему. При этом не стоит

составлять план после прочтения одного параграфа учебника по теме диплома.

Юрист должен заранее просмотреть выбор будущей литературы, которая станет для

него помощью и основой в написании дипломной работы. После утверждения плана

студент желательно должен начать углубленный поиск юридической литературы.

Это сэкономит время и не даст забыться тем мыслям, которые были в голове при

составлении плана.

Вступление и вывод дипломной работы стоит оставить на завершение, потому что во

вводной части и подведении итогов можно использовать статистику, которая

обновляется довольно часто. К примеру, если студенту выбрал тему по предмету

криминалистики, весьма кстати было бы внести статистику преступности в

определенных регионах страны. Ее можно было бы разбавить сравнительно

статистикой за прошлое десятилетие или написать о раскрываемости и не

раскрываемости преступлений и указать тенденцию развития в хорошую или плохую

сторону.

Основные разделы стоит заполнять терминами той темы, которую выбрал студент.

Первый раздел должен быть вводным, в котором юрист должен раскрыть всю

терминологию и предложить варианты видений ученых в отраслях права того или

иного определения. Если повезет и тема дипломной работы будет содержать спор

или коллизии права, то этому стоит уделить особое внимание, потому что, как

известно, именно в споре рождается истина. Третий же раздел стоит посвятить

расширенному исследованию о том, как видят известные юристы и ученые в

отраслях права возможное развитие в будущем темы, которую выбрал студен. Также

для большей заинтересованности в теме не только самого студента, но и научного

руководителя, нужно обратить внимание на развитие права в европейских

государствах и предложить сравнительную характеристику. Всю эту информацию

найти будет несложно, ведь отрасли права и его развитие всегда глубоко изучались

и буду изучаться в будущем.

Преподаватели всегда настаивают на использовании самой новой литературы, но к

сожалению, не каждая библиотека обладает таким необходимым и новым арсеналом

литературы. Студента спасет интернет, потому что в эру компьютерных технологий

найти учебник в электронном варианте совсем несложно. Это, к слову, упростит

процесс цитирования авторов в дипломе.

Ну и самое главное, это время. Чем раньше юрист приступит к написанию

дипломного проекта, тем легче ему будет раскрыть тему полностью, потому что

написание диплома впопыхах может таить в себе опасность в виде получения

неудовлетворительной оценки.

0 переглядів0 коментарів