• Александр Дрига

Структура дипломної роботи зпедагогіці


За своєї структури дипломна робота педагога в принципі не відрізняється

від ВКР більшості інших спеціальностей. Вона може включати від двох

до чотирьох глав (зазвичай все ж таки дві-три), кожна з яких містить по

два-три параграфи (частіше два).

Перший розділ, як і в багатьох інших спеціальностей, теоретичний, а от

у другій, як правило, майбутній педагог уважно вивчає отримані

їм, скажімо, результати тестування та робить висновки про успішність

проведених ним заходів, дослідів чи експериментів. Матеріали,

зібрані під час власного дослідження, студент-дипломник

розміщує також у другому розділі дипломної роботи, а якщо є і третій, то

там структуруються основні результати.

Наприкінці викладаються ключові висновки, а в додатки виносяться

допоміжні матеріали дослідження.


Зміст ВКР педагога

Насамперед скажемо, що дипломна робота педагога – це аж ніяк не

якийсь єдиний вид ВКР, а безліч найрізноманітніших дипломних

рамках укрупненої групи напрямів підготовки бакалаврів (у

магістрів класифікація трохи інша, але принцип той самий) 44.00.00


«Освіта та педагогічні науки», до якої входять такі

напрямки:

 03.01 Педагогічна освіта;

 03.02 Психолого-педагогічне утворення;

 03.03 Спеціальна (дефектологічна) освіта;

 03.04 Професійне навчання (за галузями);

 03.05 Педагогічне навчання (з двома профілями підготовки).

В рамках кожного з перерахованих напрямків існує достатньо

багато дуже відмінних один від одного профілів підготовки студентів-

освітян. Наприклад, напрям 44.03.01 «Педагогічна освіта»

містить такі профілі, як іноземна мова, біологія, історія,

дошкільна освіта, інформатика, музична освіта,

технологічна освіта та ціла низка інших (в основному це все

шкільні предмети), причому по кожному з них на останньому році

Навчання пишеться специфічна дипломна робота педагога. Як ви

розумієте, все це поєднується терміном «дипломна робота з

педагогіці», але самі роботи з кожного профілю підготовки будуть дуже

різними. Тим не менш, дещо спільне між ними все-таки є, і це –

специфіка написання практичної частини.


Особливості практичної частини дипломної

роботи з педагогіки

Отже, дуже різні за своїм змістом дипломні роботи з

педагогіці (майбутніх вчителів історії, викладачів музики або

фізичної культури, педагогів-психологів, логопедів тощо, тощо)

поєднує одне: практична частина ВКР.

Дипломна робота з педагогіки повинна обов'язково містити збір та

аналіз діагностичного матеріалу або інших первинних даних, які

покликані допомогти у роботі з різними віковими категоріями

учнів у межах навчальних закладів. Це можуть бути анкети,

психологічні опитувальники, тестові завдання на прояв інтересу до

різних дисциплін або шкільних заходів тощо. Причому

експериментальна робота педагога проводиться строго в рамках самого

освітнього процесу.

Після проведення анкетування чи тестування на тему дипломної

роботи майбутній педагог аналізує отримані результати,

формулює висновки та пропозиції, які дозволять зробити процес

навчання та/або виховання ефективніше. В основному рішення досліджуваних

їм проблем базується на створенні певних педагогічних умов

у вигляді додаткових шкільних занять, уроків та інших заходів.

Вони можуть бути спрямовані, наприклад, на усунення причин відставання

з різних компонентів розвитку особистості школяра. Після них

проведення нерідко проводиться повторне діагностування учнів з

метою оцінки дієвості методики.

При цьому зауважимо, що дипломні роботи з педагогіки – це, по суті,

ВКР істориків, біологів, математиків, психологів тощо. (залежно від

профілю підготовки студента), але суворо стосовно процесу

навчання дошкільнят, школярів, а також учнів середніх

спеціальних та вищих навчальних закладів. Тобто майбутній фахівець

повинен знати не просто, умовно кажучи, географію чи російську мову, а й

вміти викладати свою дисципліну.


Матеріал для написання дипломної роботи

педагога

Як зазначалося раніше, матеріали для власного дослідження в рамках

дипломної роботи студента-педагога збираються під час освітнього

процесу. Відбувається цей процес у тому навчальному закладі, який

студент вибрав як базу переддипломної практики, а взагалі самих

різноманітних практик у майбутніх педагогів, мабуть, більше, ніж у

будь-яких інших студентів. У деяких ВНЗ у студентів-педагогів

налічується до 12-ти різних видів практик, у тому

числа педагогічна, вожацька, викладацька, психолого-

педагогічна, адаптаційна, тьюторська, технологічна та ін.

що матеріалу для дипломної роботи в таких умовах можна зібрати

дуже багато.

До цього додамо, що теми дипломних робіт педагогів теж дуже

різноманітні, як і профілі підготовки всередині перелічених нами

вище напрямків. Як правило, ці теми відповідатимуть

спеціалізації майбутніх педагогів (інформатика, хімія, психологія та

т.д.), а плюс до цього там обов'язково зустрінуться теми, що стосуються того, як

саме краще викладати ту чи іншу дисципліну школярам різних

віку. Наприклад, навчання іноземної мови учнів 2-ї та 11-ї

класу - це зовсім різні завдання і далеко не кожен (навіть дуже

хороший) спеціаліст-філолог здатний грамотно навчити цьому

категорії учнів.

І ось саме в ході проходження практик, а також, зрозуміло, при

написання дипломної роботи з педагогіки майбутній фахівець

(психолог чи вчитель, не важливо) не тільки вчиться грамотно підбирати

матеріал для дослідження, апробувати його на практиці, проводити

різні типи уроків чи корекційних заходів, а й вести

науково-дослідну роботу в колективі учнів,

спрямовану на певний результат, що полягає, наприклад,

розвитку різноманітних навичок у них. Все це він і повинен відобразити в

дипломної роботи з педагогіки, незалежно від профілю

підготовки.


Таким чином, дипломна робота з педагогіки – це звичайнісінька ВКР

студента ВНЗ, але має дві особливості. Перша полягає в

специфіку обраної спеціалізації або профілю підготовки (зрозуміло, що

дипломні з математики, іноземної мови або психології

будуть помітно відрізнятися між собою), а друга – випливає із суті

власне педагогіки як науки та як практичної діяльності та

полягає, перш за все, у тому, що просто знати якийсь предмет та вміти

навчити йому інших - це далеко не те саме. Якщо ви студент

педагогічного ВНЗ і у вас раптом виникли труднощі з написанням

дипломної роботи, то можете сміливо звертатися до нас, замовивши

виконання дипломної роботи з педагогіки на нашому сайті «Пишемо

диплом самі» – ми вам обов'язково допоможемо.

0 переглядів0 коментарів