• Александр Дрига

Як написати диплом з економіки


Вимоги до дипломних робіт практично однакові, але є невеликі

нюанси щодо спеціальності. Дипломна робота з економіки повинна мати

практичну спрямованість, саме тому пишеться практична частина.

Написання диплома вимагає як глибокого вивчення теми, а й правильного

написання щодо структури роботи

Дипломна робота складається з наступних розділів – вступ, два розділи – перший і

другий, висновок, список використаних джерел.

Введення містить інформацію про актуальність обраної теми, ступеня

вивченості, методах вивчення та вдосконалення, мета дипломної роботи та

точно сформульовані завдання.

Як правило, перший розділ дипломної роботи є теоретичним. Вона

розкриває основну частину та є обов'язковою. У ній необхідно розглянути

теоретичні аспекти теми, що вивчається, зміст, сутність та принципи вивчення

цієї теми. Можна також розглянути окремі частини та елементи, що становлять

вибрану тематику. Підсумувати теоретичний розділ має сенс тим, як

обумовлена ​​тема, що розглядається в сучасній економіці, її проблеми і шляхи

рішення.

Друга частина диплома – практична. У практичній частині диплома з

економічним дисциплінам повинні утримуватися фінансово-економічні

розрахунки. Взагалі цей розділ є матеріал з розрахунками по темі

дипломного проекту, який аналізує ключові процеси та особливості. В ході

проведення аналізу необхідно встановити причинно-наслідкові зв'язки

вивчається конкретної сфери економіки. Таким чином, у другій частині буде

розташовуватися економічне обґрунтування, розрахункові дані, аналіз теми

розрахунків.

Висновок – важлива частина дипломної роботи. У ній потрібно зробити висновки

з усього матеріалу роботи. Дати короткі характеристики, узагальнити аналіз,

викласти практичні рекомендації виходячи з зроблених висновків.

У додатках зазвичай розміщують графіки, діаграми, таблиці, що доповнюють.

Текст дипломної роботи.

З чого розпочати написання диплома з економіки

Здається, що навчання в університеті позаду, і залишився один останній штрих – це

написати дипломну роботу. Багатьох студентів цей останній крок шокує і

ступор, особливо тих, хто навчається на технічних спеціальностях. Звичайно можна

звернутися до спеціальної контори, яка напише за вас диплом з економіки, але

якщо ви чудово знаєте свою дисципліну, то в написанні дипломної

роботи нічого складного немає.

Для цього потрібно просто вибрати правильний шлях, скласти план та діяти

суворо щодо нього, виконуючи пункт за пунктом. Почати потрібно з вибору наукового

керівника, саме від нього залежить не лише хід вашого захисту, а й написання

всього дипломного проекту, чи буде він вам допомагати, чи навпаки вставлятиме

палиці в колеса. Перед тим як звертатися до того чи іншого викладача потрібно

дізнатися, як проходив захист у його підопічних у минулі роки, як до нього

відносяться колеги, наскільки він компетентний у вибраній вами області. Найкращим

варіантом буде авторитетний професор, який користується повагою та впливом

лише на кафедрі, а й у деканаті.

Далі після того як ви вибрали собі наукового керівника потрібно визначитися з

темою. Не варто вистачати першу тему, що попалася, вона повинна бути вам цікава,

варто з'ясувати, перш ніж сідати за написання чи є література

тему.

У всіх вищих навчальних закладах діє одна процедура на вибір тем для

дипломної роботи: вам дають список або ви визначаєте тему на свій

розсуду. Не варто поспішати потрібно, зважити всі за і проти, адже від теми також

як і від вибору наукового керівника, залежить весь результат дипломної роботи.

Багато викладачів радять вибрати тему близьку до наукових розробок

самого керівника, хоча ви можете зовсім не розбиратися. Звісно,

можна поступитися, але це не дає гарантії, що протягом усього часу

відданого вам на написання дипломної роботи ви зможете хоч якось розібратися

у вибраній темі. Найкращим варіантом буде не суперечити викладачеві, але вибрати

тему близьку вам за духом і перегукується з його світосприйняттям.

Науковий керівник та як з ним боротися

Ось ви вирішили самостійно писати диплом з економіки, вже обрано тему і

підібраний науковий керівник, але в останній момент ви розумієте, що

це не та людина, яка допоможе вам написати дипломну роботу. Він занадто

зайнятий або відчуває до вас незрозумілу ворожість, а може він просто добрий

людина, але зовсім не розуміється на дорученій вам темі.

Причин є маса, але результатом залишається одне – у вас невідповідний науковий

керівник і поміняти його вже не вдасться, хоча, звичайно, можна спробувати

бути схожим на кафедру і в деканат, знайти масу причин, щоб вам допомогли знайти

іншого викладача. Але не факт, що інший виявиться кращим, тим більше після

ваших ходінь інстанціями, у нас не люблять коли студенти скаржаться.

Вам ваш керівник наполегливо радить вибрати тему, яка дуже сильно

перегукується з його дослідженнями, щоб полегшити собі роботу та використовувати

ваша праця у своїх корисливих цілях. Намагайтеся всіма правдами та неправдами

відмовитися від цієї пропозиції, якщо, звичайно, вам не близька за духом його наукова

діяльність.

Отже, ви отримали те, що отримали, і потрібно щось із цим робити. Ні в якому разі

не варто конфліктувати з науковим керівником - це ні до чого доброго не

приведе. Обов'язково потрібно ходити на всі консультації до викладача, йому

потрібно бачити, що ви пишете свій диплом самі. При цьому у нього не виникне

останній тиждень бажання змусити вас переписати диплом повністю, оскільки

кожна тема роботи буде мати на увазі протягом цих довгих місяців.

Перш ніж розпочати писати дипломну роботу з економіки обов'язково потрібно

скласти план та повністю узгодити його з науковим керівником. Даний

узгоджений документ має бути затверджений викладачем та підписаний ним,

щоб надалі у керівника не виникло бажання перекроїти ваш диплом

повністю. Намагайтеся не лаятись, і шанобливо ставиться до наукового

керівнику, а сперечатися, лише спираючись на документи та наукову літературу.


ДИПЛОМ ПСИХОЛОГІЯ


Психологічна наука зайняла місце на стику гуманітарних та точних дисциплін.

З гуманітарними науками психологію споріднює звернення до людини. Пізнати

людину суворо логічно не вдається, тому гуманітарні науки не доводять, а

описують, проясняють, допомагають зрозуміти.

Точні науки зайняті пізнанням зовнішнього світу. Фізика, хімія успішно

розкладають матерію на гвинтики. Це знання лежить в основі всіх нововведень

сучасної техногенної та цифрової цивілізації. Психологія також намагається

пізнати закони психіки. Звідси і присутність у психологічних дослідженнях

математичного апарату.

То що таке дипломна робота з психології? Філософські роздуми про

людині, її взаємодії з іншими людьми і самим собою, становище

групах та суспільстві в цілому. Або науково доведені закони людського

поведінки, коли, знаючи початкові дані, можна передбачити результат?

В даний час не існує однозначної відповіді на це питання (можливо,

такої відповіді немає у принципі). Існують два напрями у психології:

гуманістичне та природничо-наукове (або просто наукове). Перше

розглядає людину як унікальне явище; друге - бачить його як складне, але

пізнаване пристрій.

Ці психологічні напрями мирно співіснують. Однак, у переважній

більшості психологічних факультетів випускна робота пишеться в рамках

наукову психологію. Це не означає, що у дипломній роботі немає місця аналізу.

філософських текстів або власних роздумів про проблеми людської

життя (розпачі, тривозі, любові, надії). Такі прояви гуманістичної

психології дозволяються у першому розділі диплома – теоретичної. При цьому вся

другий розділ дипломної з психології зроблено за суворими правилами науки.

Таким чином, ми бачимо, що диплом з психології містить у собі дві

принципово різні частини – теоретичну і практичну. Їх відмінності

обумовлені структурою диплома з психології.


Структура диплома з психології


Структура дипломної роботи з психології включає такі основні

елементи: введення, теоретична глава, практична частина, висновок, список

літератури, додатки.

Введення диплома з психології пишеться за чіткою схемою. Ключовими елементами

вступу є обґрунтування актуальності теми, зазначення мети та завдань

дослідження, опис вибірки та методик, а також формулювання значущості теми

(теоретичної та практичної).

Теоретична частина диплома з психології практично ідентична

теоретичної курсової з психології. Недарма у багатьох ВНЗ практикується

система, коли на передвипускному курсі необхідно здати теоретичну курсову,

яка має бути на ту ж (або дуже близьку) до диплому тему і є для

нього першим розділом.

Перший розділ диплому з психології є аналіз літературних

джерел, пов'язаних із темою роботи. Потрібно описати, що вже було вивчено

цій темі до вас. Які теорії психологічних феноменів існують, які

результати вивчення вже отримані.

Фактично текст першого розділу диплома з психології виглядає як виклад

чужих точок зору. Прояв індивідуальності студента можливий у рамках

узагальнення поглядів дослідників. Можливе також теоретичне обґрунтування

власної моделі, перевірку якої буде проведено в рамках емпіричного

дослідження.

Зміст другого голови диплома з психології пов'язаний з описом ходу і

результатів емпіричного дослідження. Іноді ця частина роботи розбивається на

два розділи:

1. Методика проведення емпіричного дослідження (опис процедури дослідження,

вибірки та методик).

2. Результати емпіричного дослідження (графічне подання даних по всіх

методикам, статистична обробка, опис статистичних результатів та їх

інтерпретація).

У переважній більшості випадків емпіричне дослідження в дипломі з

психології буває двох видів:

1. Виявлення відмінностей деякого показника у двох (рідше трьох і більше) групах піддослідних,

розділених за якоюсь ознакою (стаття, вік, освіта, характер

професійної діяльності, наявність соматичного захворювання та ін.)

2. Вивчення взаємозв'язку між психологічними показниками в деякій вибірці.

Другий розділ диплома з психології містить опис програми емпіричного

дослідження, його результати, їх аналіз та інтерпретацію.

Проведення психологічного дослідження зводиться до такого:

формується вибірка, підбираються психологічні тести; випробувані

тестуються; формується таблиця вихідних даних; її дані

піддаються статистичній обробці, результати якої аналізуються і

інтерпретуються.

Конкретне оформлення цих етапів диплома з психології багато в чому залежить

від типу емпіричного дослідження.


Види емпіричних досліджень у дипломі з психології

Переважна більшість дипломних психології містять емпіричні

дослідження трьох типів:

 виявлення відмінностей;

 аналіз взаємозв'язків;

 корекційний вплив.


Виявлення відмінностей

Теми дипломних робіт, що передбачають виявлення відмінностей виразності

психологічних показників у групах, які можуть формулюватися наступним

чином: за загальної психології на стику з психологією управління - «Гендерні

відмінності мотивації працівників»; по вікової психології - «Вікові

особливості сприйняття реклами»; із загальної психології на стику з педагогічної

психологією - «Особливості ціннісних орієнтацій у педагогів-предметників

різного профілю» та ін. Емпіричне дослідження при подібних темах

дипломних робіт зводиться до наступного (наприклад, якщо тема «Статеві відмінності

комунікативних здібностей у студентів» - поєднання гендерної

психології і соціальної психології).

Етапи проведення емпіричного дослідження щодо виявлення відмінностей у дипломі

з психології зводяться до наступних пунктів:

1. Беруться дві вибірки випробуваних, що розрізняються за обраним показником (у нашому

випадку по статі), але подібні за всіма іншими: вік, рівень освіти та ін.

2. Вибираються діагностичні методики, тобто психологічні тести, якими можна

виміряти потрібні психологічні показники.

3. Проводиться тестування і обробляються результати за ключами. В результаті

виходить зведена таблиця результатів (таблиця вихідних даних), в якій по рядках

розташовуються випробувані, а, по стовпцям - психологічні показники.

4. Для виявлення відмінностей виразності психологічних показників у двох групах

використовуються статистичні критерії. Студентам часто незрозуміло, навіщо такі складнощі,

коли й так ясно, де середнє за групою більше, а де менше. У таких випадках я пояснюю,

що середні значення в групах - це не просто числа, а статистичні показники, і для них

порівняння використовуються особливі правила, які враховують не тільки саме середнє, а й

особливості показників по всій групі, зокрема, розкид значень. Отже, якщо мова про

двох групах, то для порівняння використовують U-критерій Манна-Уітні, рідше t-критерій

Ст'юдента. Якщо груп більше двох, то використовують Н-критерій Крускала-Уолліса. Всі ці

критерії можна розрахувати вручну за формулами. Однак нині прийнято

проводити їх розрахунок за допомогою статистичних пакетів, найбільш популярні з

яких SPSS та STATISTICA.

5. Отримані у процесі статистичної обробки результати заносяться до таблиці. Далі

ці результати необхідно правильно описати та проінтерпретувати.

Проінтерпретувати - це означає пояснити дані про наявність чи відсутність відмінностей

психологічних показників у групах. Наприклад, дані про більш високий рівень

товариськість у дівчат можна пояснити посиланням на результати численних

досліджень про більшу значущість для жінок сфери спілкування. Інтерпретація повинна

бути пов'язана з тією ознакою, за якою спочатку ділилася вибірка (стаття, вік,

професія та ін.)

6. Добре проведена інтерпретація даних у скороченому вигляді становить суть висновків,

тобто саме того, що ви й представлятимете на захисті дипломної, і те, на що в

насамперед подивиться науковий керівник.

Наявність більш ніж двох вибірок випробуваних передбачається в темах, де присутні

термін «динаміка», наприклад, «Динаміка професійної готовності студентів

до професійної діяльності під час навчання». Для реалізації

такої теми необхідно брати мінімум 3 групи (1, 3 та 5 курс). Порівняльний

аналіз у цьому випадку має більш важкий характер, так як Н-критерій Крускала-

Уолліса дозволяє робити висновки лише про наявність відмінностей, але не про їх характер.

У цьому випадку найчастіше застосовують попарне порівняння показників у групах з

допомогою U-критерію Манна-Уітні.


Аналіз взаємозв'язків


Теми дипломних робіт, що передбачають вивчення взаємозв'язку між

показниками групи піддослідних, формулюються так: «Вивчення

взаємозв'язку мотивації досягнення та локусу контролю менеджерів з продажу»,

«Аналіз впливу особистісних особливостей керівника на стиль керівництва»,

«Особистісні фактори агресивності підлітків», «Психологічні детермінанти

професійної ефективності страхових агентів» тощо.

У дипломах з психології подібного роду передбачається, що необхідно виявити

взаємозв'язок між двома типами психологічних характеристик, наприклад,

мотивація та локус контролю; особистісних особливостей керівника та його стилю

керівництва; агресивності та особистісних рис підлітків. Або виділяється

деякий ключовий показник, наприклад, агресивність, професійна

ефективність та ін, і необхідно показати, як на нього впливають (з ним

взаємопов'язані) інші психологічні характеристики.

У цілому нині структура роботи виявлення взаємозв'язку аналогічна роботам на

виявлення відмінностей.

В даному випадку у нас одна вибірка, бажано близька за основними соціально-

демографічним характеристикам.

Після обробки результатів тестування виходить зведена таблиця.

Далі слідує статистична обробка за допомогою кореляційного

аналізу (коефіцієнти кореляції Пірсона або рангової кореляції Спірмена).

Отримані дані заносяться до таблиці, і знову найважливіший етап –

інтерпретація. Наприклад, у Вас вийшло, що така якість особистості, як

підозрілість, що позитивно корелює (пов'язано) з рівнем авторитарності

керівника. Що це означає? Ви, наприклад, можете написати, що такий

результат, на Ваш погляд, пов'язаний з тим, що високий рівень

підозрілості у керівника веде до того, що він не довіряє співробітникам і

у зв'язку з цим не схильний делегувати їм відповідальність, що і є одним із

ознак авторитарного керівництва. Тобто ми пов'язали два показники на

словах, тобто через психологічне пояснення, і це якраз і є

інтерпретація взаємозв'язку, показаного математично.

У практиці написання та захисту дипломів та курсових з психології у ВНЗ часто

виникають непорозуміння у зв'язку з використанням термінів «взаємозв'язок» та

"Вплив". Строго кажучи, кореляційний аналіз не дає підстав для

твердження про причинно-наслідковий зв'язок. Тобто позитивна кореляція

між підозрілістю та авторитарністю не дає нам підстав стверджувати,

що саме підозрілість веде до авторитарності, а чи не навпаки. Тобто, в

одних ВНЗ ці поняття поділяють, в інших – між «вплив» та «взаємозв'язок»

ставлять знак рівності.

Корекційний вплив

Буває так, що написання дипломної роботи з психології передбачає

проведення деякої розвиваючої (формуючої, корекційної та ін.)

діяльності. Наприклад, тема диплома з вікової психології може звучати:

«Розвиток самостійності старших дошкільнят у рамках рольової гри» або

тема з психології управління на стику із соціальною психологією: «Формування

комунікативних навичок у менеджерів із продажу засобами тренінгу». У

таких та подібних випадках проведення емпіричного дослідження передбачає

реалізацію трьох етапів або типів емпіричного дослідження:

1. Констатуючий експеримент – тестування випробуваних та виявлення взаємозв'язків між

показниками або просто констатація їхнього психологічного стану, який у якомусь

аспект незадовільно або неблагополучно (висока тривожність у дітей; низькі

навички комунікації у співробітників та ін.).

2. Формуючий експеримент – психологом проводиться деяка робота з проблемними

випробуваними (тренінг, розвиваючі заняття і т.п.), спрямована на корекцію або

розвиток будь-якої якості, вивченого на етапі експерименту, що констатує.

3. Контрольний експеримент – використовуючи самі методики, як і першому етапі, ще раз

вимірюється цікава психологічна якість (тривожність, комунікативні

навички тощо) і проводиться порівняння з вихідним станом. Якщо покращало (а як

інакше!), то робимо висновок про те, що наша програма, що розвиває, тренінг і т.п. була

ефективна для реалізації мети нашого дослідження.


0 переглядів0 коментарів